Startboliger - ungdomsboliger til udsatte unge

Startboliger er en boligform, der skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år.

Det særlige ved startboligerne er, at de er ungdomsboliger, hvor der er tilknyttet sociale viceværter. De sociale viceværter hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen og med at fastholde uddannelse eller arbejde.

Det er den enkelte boligorganisation, der modtager og behandler ansøgninger fra unge, der gerne vil bo i en startbolig. Kommunen skal godkende udlejningen.

Etablering af startboliger

Startboligerne er forankret i almene boligorganisationer eller frivillige organisationer med et socialt sigte og er etableret enten som individuelle boliger i en større bebyggelse eller som små bofællesskaber. Boligerne har fået støtte fra de såkaldte satspuljemidler i årene 2012-2015. Støtten er givet i op til 15 år.

Hvor findes der startboliger?

En oversigt over reglerne om startboliger findes i Vejledning om startboliger for unge.

I oversigten nedenfor kan du se, i hvilke kommuner der er oprettet startboliger med støtte fra ministeriet. Du kan kontakte kommunen for at høre nærmere om startboligerne i kommunerne.

[oversigt under redigering]
Mere information
Sidst opdateret: 19.02.2018