Byggeriets nøgletal

Nøgletal for alment byggeri.

Når der etableres almene boliger og friplejeboliger med offentlig støtte, er det et krav, at bygherrer, rådgivere og entreprenører i alment byggeri skal lade deres præstationer i byggeprojektet evaluere af en uafhængig evaluator - dvs. medvirke til at indsamle nøgletalsoplysninger under byggeprocessen og få beregnet nøgletal ved den konkrete opgaves afslutning.

Nøgletal for entreprenører blev indført i det almene byggeri per 1. marts 2007, for rådgivere per 1. maj 2008 og for bygherrer per 1. januar 2010. I det statslige byggeri er der tilsvarende indført nøgletal for de tre hovedaktører.

Ophævelse af nøgletalsbekendtgørelsen for udbud fra 1. november 2015

Nøgletalsbekendtgørelsen for entreprise- og rådgiveropgaver, der er udbudt den 1. november 2015 eller senere, er ophævet. Det betyder, at kravet om nøgletal er ophævet for bygherrer, hvor samtlige entreprise- og rådgiveropgaver er udbudt den 1. november 2015 eller senere

Entreprise- og rådgiveropgaver udbudt før 1. november 2015 er dog fortsat underlagt kravet om nøgletal.

Nøgletalsbekendtgørelsen i det statslige byggeri er også ophævet.

Offentliggørelse af nøgletal

Nøgletal om overholdelse af tidsfrister, omfanget af mangler, antallet af arbejdsulykker og kundetilfredshed for entreprenører, der bygger nye almene boliger, er offentligt tilgængelige.

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri bliver offentliggjort på Byggeskadefondens hjemmeside, så almene bygherrer og andre parter bedre kan orientere sig på markedet og fx finde de virksomheder, der er bedst til at overholde tidsfrister, eller se dem, som scorer højest på kundetilfredshed.

Gå til Byggeskadefondens hjemmeside (nyt vindue)

Vejledning m.m. om nøgletal

Hent vejledning vedrørende krav om beregning af nøgletal for alment byggeri (pdf) (nyt vindue)
Sidst opdateret: 10.10.2018