Elektronisk indberetning til BOSSINF-STB

For at sikre, at ministeriet kan følge udviklingen i byggeriet, skal det støttede byggeri indberettes til BOSSINF-STB.

BOSSINF-STB er et edb-baseret indberetnings-, forvaltnings- og informationssystem for alle processer i sagsforløbet og hostes af KMD.

Bygherren skal elektronisk indberette støtteoplysningerne på et såkaldt Skema ABC samt oplysninger om medvirkende virksomheder og nøgletalsoplysninger for bygherre, entreprenører og rådgivere.  Læs mere herom ved at klikke på menupunktet Skema ABC til venstre.

En bygherre skal have et virksomhedssignatur, dvs digital signatur for at kunne indberette elektronisk til kommunen. Bygherrer der ikke har et virksomhedssignatur kan bestille en sådan hos DanID.

Efter at have fået oprettet en virksomhedssignatur, kontakter bygherren kommunen for at få åbnet sagen for bygherrens elektroniske indberetning, og bygherren har derefter adgang til systemet.  

Kommuner og bygherrer skal benytte systemet til følgende boligtyper:

  • Almene familieboliger, ungdoms- og ældreboliger
  • Ældreboliger opført af en selvejende institution, herunder ombygning af plejehjem
  • Servicearealer til ældreboliger (plejeboliger)

Information om indberetning af skema ABC til støttet byggeri kan hentes i menuen til venstre.

For yderligere information om BOSSINF-STB henvises der i øvrigt til bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., kapitel 2.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.01.2019