Finansiering af almene boliger

Det almene byggeri etableres med offentlig støtte og har over årene være finansieret på flere forskellige måder og med forskellig fordeling mellem stat, kommune og beboere.

Fællestrækket har været, at det offentlige dels har ydet en kontant éngangsstøtte, dels støtte til delvis betaling af ydelserne på de optagne lån. Hertil kommer, at finansieringen af og støtten til de enkelte boligtyper har været forskellig. Inden for de senere år er den offentlig støtte givet dels i form af grundkapital fra kommunen eller regionen og dels fra staten som en løbende ydelsesstøtte til optaget realkreditlån til byggeriet. Finansieringen af de tre boligtyper er som udgangspunkt ens, men for visse boligtyper kan den variere.

Finansieringen af de tre boligtyper er ens og udgør for nybyggeri med tilsagn efter 1. juli 2012:

  • 10 pct. af anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital,
  • 2 pct. finansieres ved beboerindskud, og
  • 88 pct. finansieres ved optagelse af realkreditlån, hvortil staten løbende yder ydelsesstøtte. Optagne lån kan maksimalt afdrages over 40 år.

Totaløkonomiske merinvesteringer

Med henblik på at at fremtidssikre byggeriet har bygherren mulighed for at foretage totaløkonomiske merinvesteringer . Merinvesteringen finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Universitetsnære almene ungdomsboliger

Anskaffelsessummen for universitetsnære almene ungdomsboliger finansieres ved 78 pct. lån 20 pct. fondsbetalt grundkapital og 2 pct. beboerindskud.

Almene ældreboliger 2008-2010

I perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2009 var den kommunale grundkapital til etablering af almene ældreboliger med serviceareal, dvs. almene plejeboliger, nedsat fra 14 til 7 pct. Fra 1. juli 2009 til udgangen af 2010 var grundkapitalen nedsat for alle almene boliger til 7 pct. Realkreditlånet var tilsvarende øget til 91 pct.

Serviceareal

Derudover findes der særlige støtteordninger til etablering af servicearealer til ældreboliger og støtte til almene ungdomsboliger. Staten yder således et engangstilskud til etablering af serviceareal tilknyttet almene ældreboliger på maks. 40.000 kr. pr. tilknyttet almene ældrebolig.

Lånetyper til alment boligbyggeri

Læs om fastsættelse af lånetype i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger på statstidende.dk (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 14.11.2018