Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri

Der er et et maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri.

Maksimumsbeløbet er differentieret på boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar - første gang var januar 2005. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

For tilsagn givet fra den 1. juli 2009 er der gennemført en forhøjelse af maksimumsbeløbet på 6 pct. for familie og ældreboliger i store dele af landet og for ældreboliger i 6 større kommuner.

For tilsagn givet fra den 1. juli 2009 ydes der endvidere et energitillæg til maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Evaluering af maksimumsbeløbet

I forbindelse med indførelsen af maksimumsbeløbet i 2004 forpligtede regeringen sig til, at der skulle ske en evaluering af ordningen.

  • En evaluering af ordningens første leveår blev i marts 2006 sendt til Folketingets Boligudvalg.
  • En evaluering af ordningens to første leveår blev i maj 2007 sendt til Folketingets Boligudvalg.

Evalueringerne belyser forholdet mellem anskaffelsesudgifterne i det almene byggeri og maksimumsbeløbets størrelse. Endvidere belyser evalueringerne den generelle prisudvikling for det almene byggeri opdelt på anskaffelsesudgifternes hovedudgiftsposter samt forskelle og ligheder i udviklingen for de almene familieboliger og de almene ældreboliger.

Maksimumsbeløb for støttet byggeri

Maksimumsbeløb for støttet byggeri 2019 (pdf)

Maksimumbeløb for støttet byggeri 2018 (pdf)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2017 (pdf)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2016 (pdf)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2015 (Excel)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2014 (Excel)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2013 (pdf)

Maksimumsbeløb støttet byggeri 2012 (Word)
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 05.12.2018