Skema ABC

Information af indberetning af støttet byggeri skema ABC

Bygherrer har pligt til elektronisk at indberette Skema ABC samt oplysninger om medvirkende virksomheder og nøgletal i BOSSINF-STB.

Læs om elektronisk indberetning til BOSSINF-STB

Hent Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB’s bygherreklient (pdf) (nyt vindue)

I BOSSINF-STB indberettes skema ABC, når der søges om ydelsesstøtte eller servicearealtilskud.

BOSSINF-STB er nu lanceret i en moderniseret og forenklet version. Det betyder blandt andet, at der for tilsagn givet fra 1. januar 2010 skal anvendes en anden version af Skema ABC end for tilsagn givet før.

Hent Skema ABC for projekter med tilsagn fra 1. januar 2010 (pdf) (nyt vindue)

Hent Skema ABC for projekter med tilsagn før 1. januar 2010 (pdf) (nyt vindue)

Skema ABC til renoveringsstøtte af almene boliger kan findes på siden om renovering til almene boliger.

Læs om renovering af almene boliger

Hent skema til renovering (pdf) (nyt vindue)

Frem til 1. november 2015 var der krav om indberetning af nøgletal ved etablering af alment byggeri. Yderligere oplysninger om nøgletal på siden om Byggeriets Nøgletal i menuen til venstre.

Byggeriets nøgletal

Nøgletal for alment byggeri

Frem til 1. november 2015 var der krav om indberetning af nøgletal for støttet byggeri. Når der etableres almene boliger og friplejeboliger med offentlig støtte, var det således et krav, at bygherrer, rådgivere og entreprenører i alment byggeri skulle lade deres præstationer i byggeprojektet evaluere af en uafhængig evaluator.

Krav om nøgletal for entreprenører blev indført i det almene byggeri pr. 1. marts 2007, for rådgivere pr. 1. maj 2008 og for bygherrer pr. 1. januar 2010. I det statslige byggeri er der tilsvarende indført nøgletal for de tre hovedaktører.

Nøgletalsbekendtgørelsen for udbud er ophævet fra 1. november 2015.

Nøgletalsbekendtgørelsen for entreprise- og rådgiveropgaver, der er udbudt den 1. november 2015 eller senere, er ophævet. Det betyder, at kravet om nøgletal er ophævet for bygherrer, hvor samtlige entreprise- og rådgiveropgaver er udbudt den 1. november 2015 eller senere.

Entreprise- og rådgiveropgaver udbudt før 1. november 2015 er dog fortsat underlagt kravet om nøgletal.

Nøgletalsbekendtgørelsen i det statslige byggeri er også ophævet.

Offentliggørelse af nøgletal

De indberettede nøgletal om overholdelse af tidsfrister, omfanget af mangler, antallet af arbejdsulykker og kundetilfredshed for entreprenører, der bygger nye almene boliger, er offentligt tilgængelige.

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet og f.eks. finde de virksomheder, der er bedst til at overholde tidsfrister, eller se dem, som scorer højest på kundetilfredshed.
Hent skema version 2 - til entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn fra 1. maj 2009 (pdf) (nyt vindue)

Hent skema version 1 - til entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn fra 1. marts 2007 til 30. april 2009 (pdf) (nyt vindue)

Hent skema til rådgivernøgletal (pdf) (nyt vindue)

Hent skema til bygherrenøgletal (pdf) (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 16.07.2019