Nedrivning af almene boliger

Nedrivning af almene boliger kræver Transport-, Bygnings- og Boligministeriets godkendelse.

Ministeriet kontrollerer, at alle formelle krav er opfyldt, og vurderer, om nedrivningen er sagligt begrundet.

En godkendelse kræver, at ansøgeren har dokumenteret en eller flere af følgende problemstillinger:

  1. Byggetekniske problemer, som gør den enkelte bolig uegnet til beboelse
  2. Løft af socialt udsatte boligområder med udgangspunkt i en godkendt social helhedsplan
  3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer

Hent notat om ministeriets praksis for behandling af ansøgninger om godkendelse af nedrivning af almene boliger (pdf) (nyt vindue)

Hent ansøgningsskema vedr. nedrivning af almene boliger (Word) (nyt vindue)

Bemærk, at ansøgningen behandles på baggrund af det fremsendte ansøgningsskema og de vedlagte bilag. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at ansøgningen indeholder alle relevante informationer og dokumenter, inden man indsender det.
Mere information
Love og regler

Reglerne om nedrivning af almene boliger fremgår af § 28, stk. 2, 2. pkt. i lov om almene boliger mv. (almenboligloven)
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.01.2019