Leje af almene boliger

Information om lejeregler for borgere, der bor i almene boliger.

Leje, indskud og andre udgifter

Huslejen i almene boliger fastsættes efter balancelejeprincippet. Det vil sige, at den samlede husleje fastsættes, så der til enhver tid er dækning for driftsudgifterne. Huslejen dækker kun retten til at bruge boligen. Udlejeren kan derfor også kræve betaling for andre ydelser, såsom vand, varme, internet og tv.

Læs mere om balanceleje

Læs mere om beboerindskud

Læs mere om vand, varme, tv m.v.

Lejekontrakt

En lejekontrakt fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning. Hvis man lejer en almen familiebolig, skal man have en skriftlig lejekontrakt.

Læs mere om lejekontrakt

Indflytning og overtagelse

Når lejeaftalen er indgået skriftligt eller mundtligt, overtager lejeren det lejede fra det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten.

Lejeren skal bære opmærksom på, hvordan lejemålets fremtræden er ved overtagelsen, og om der er mangler.

Læs mere om indflytning og overtagelse

Opsigelse og fraflytning

Normalt er det lejeren selv, der opsiger sit lejemål, men i visse tilfælde kan udlejeren også opsige lejeren. Normalt er opsigelsesvarslet 3 måneder fra lejerens side, og ved fraflytning skal der foregå et flyttesyn.

Læs mere om opsigelse og fraflytning

Vedligeholdelse og forbedringer

Vedligeholdelse er de nødvendige arbejder, udlejeren foretager sig for at holde boligen i stand. Forbedringer er de arbejder, der medfører en forøgelse af brugsværdien af lejemålet.

Læs mere om vedligeholdelse

Læs mere om forbedringer


Bytte, fremleje og overdragelse

Der gælder forskellige regler, hvis en lejer vil bytte, fremleje eller overdrage sit lejemål til en anden.

Læs mere om bytte

Læs mere om fremleje

Læs mere om overdragelse

Beboerklagenævn

Hvis du bliver uenig med udlejeren om forhold, der vedrører jeres lejeaftale, kan beboerklagenævnet vurdere sagen.

Læs mere om beboerklagenævn

Beboerdemokrati

Almene familieboliger og almene ældreboliger er underlagt en række regler for beboerdemokratiets virke. I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i den daglige drift.

Læs mere om beboerdemokrati

Tilsyn med almene boliger

Kommunerne har ansvar og pligt til at føre tilsyn med almene boliger, og at gældende regler for almene boliger følges. Har du spørgsmål, eller mener du, at gældende regler overtrædes af fx boligorganisationen, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Læs mere om tilsyn med almene boliger

Kommunal anvisning til almene boliger

Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan beslutte, at et antal almene familieboliger i kommunen skal stilles til rådighed for løsning af påtrængende boligsociale opgaver.

Læs mere om kommunal anvisning til almene boliger
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 15.08.2019