Beboerdemokrati

Almene boliger er underlagt en række regler om beboerdemokrati. I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i driften.

I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i driften af almene boliger. I øverste myndighed (typisk repræsentantskabet) består flertallet af beboere, ligesom det er tilfældet i bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet består udelukkende af beboere.

Dette betyder bl.a., at beboerne har indsigt i, hvad deres husleje bruges til, ligesom det er beboerne, der vedtager budgettet, herunder den vedligeholdelse, fornyelse og de forbedringer, der skal foretages.

Beboerne vælger af deres kreds en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen. Der skal holdes mindst et årligt møde for beboerne, hvor der bl.a. forelægges regnskab og behandles budget. Ofte indkaldes der til flere møder bl.a. ved større forbedringsarbejder og andre udgiftskrævende opgaver.

Love og regler

Reglerne om beboerdemokrati fremgår af  kapitel 2 i lov om almene boliger m.v. og kapitel 2-5 i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 24.04.2018