Tilsyn med almene boliger

Kommunerne har ansvar og pligt til at føre tilsyn med almene boliger og sikre, at gældende regler for almene boliger følges.

Har du spørgsmål, eller mener du, at gældende regler overtrædes af fx boligorganisationen, skal du derfor henvende dig til din kommune. Hvis du ikke mener at kommunen overholder dens tilsynspligt, kan du indbringe sagen for statsforvaltningen.

Ministeriet kan vejlede om gældende regler om almene boliger og hjælpe med i fortolkningen af disse.

Sager afgjort af statsforvaltningen kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet., der så afgør, om det vil tage sagen op til behandling.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 23.05.2018