Udviklingsplaner

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes kravet om at udarbejde en udviklingsplan er der udarbejdet en skabelon med en række obligatoriske indholdspunkter, der skal anvendes og udfyldes til dette arbejde.

Skabelon kan downloades via linket i højre spalte.

Formålet med udarbejdelsen af udviklingsplanen er, at boligorganisation og kommune redegør for, hvordan andelen af almene familieboliger i det pågældende boligområde vil være nedbragt til maksimalt 40 pct. inden 1. januar 2030. For at nå det beskrevne mål kan boligorganisationen og kommunen tage en række fysiske tiltag og redskaber i anvendelse og i udviklingsplanen beskrive, hvordan disse i kombination kan nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct.

Ligeledes er der udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder. Denne ligger på retsinformation (her link til retsinformation).

Fælles udviklingsplaner, kommunale udviklingsplaner og ansøgninger om dispensation fra nedbringelseskravet skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til e-mailadressen: bolig@tbst.dk
Sidst opdateret: 29.01.2019