Studie- og ungdomsboliger

Når man som ung skal finde sin første bolig, eller som studerende skal finde en billig bolig, er der flere måder at gøre det på.

Ungdomsboliger

På hjemmesiden ungdomsboliger.dk findes en oversigt over ungdomsboliger over hele landet, og man kan også skrive sig på venteliste.

Gå til ungdomsboliger.dk

Almene boliger

Begrebet 'almene boliger' dækker over tre forskellige boligtyper: almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger. De første to kan være relevante for unge og/eller studerende.

Læs mere om almene boliger

BL - Danmarks Almene Boliger tilbyder en oversigt over alle almene boligorganisationer, og ved hjælp af dem kan man finde frem til alle de almene ungdomsboliger. Man kan også få et overblik over almene familie- og ungdomsboliger samt bestille og downloade en lang række pjecer vedrørende regler for udlejning, bytteregler, boligstøtte mv.

Gå til BL’s hjemmeside

Man kan desuden forhøre sig hos sit lokale indstillingsudvalg. I landets store uddannelsesbyer er der lokalt oprettet centrale indstillingsudvalg, der har til opgave at fordele de ledige ungdomsboliger i den pågældende uddannelsesby (fx Aalborg, Odense eller Sønderborg) og man kan henvende sig til disse udvalg for at blive skrevet op til en ungdomsbolig.

Find links til indstillingsudvalg hos Lejerbo

Startboliger til udsatte unge

Startboliger er ungdomsboliger til udsatte unge, hvor der er tilknyttet en særlig bostøtte i form af sociale viceværter. De sociale viceværter hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen og med at fastholde uddannelse eller arbejde.

Læs mere om startboliger

Kollegier

Studerende, som søger bolig i hovedstadsområdet, kan få hjælp hos Kollegiernes Kontor i København.

Gå til kollegierneskontor.dk

Portalen boliger.dk tilbyder en liste over samtlige kollegier i landet.

Se oversigt over kollegier på boliger.dk

Bolig i København

Søger man bolig i Københavnsområdet, kan man finde hjælp hos Unges Boligservice på ubsbolig.dk.

Gå til ubsbolig.dk

Danmarkbolig.dk

Hos danmarkbolig.dk kan man finde ungdomsboliger over hele landet.

Gå til danmarksbolig.dk

Centralindstillingsudvalget

Hos Centralindstillingsudvalget (CIU) kan man blive indstillet til kollegier og ungdomsboliger.

Læs mere om CIU’s indstillingsregler på findbolig.nu


Find liste over ungdomsboliger på findbolig.nu

Kommunen

Man kan henvende sig til kommunen i den by, man skal bo i, for at få oplyst mulighederne for at få en ungdomsbolig. Nogle kommuner har lavet aftaler om såkaldte fleksible udlejningsregler. Det betyder, at nogle grupper af boligsøgende - fx unge tilflyttere under uddannelse - har fortrinsret til ledige boliger.

Find studie- og ungdomsboliger i Århus
Find studie- og ungdomsboliger i Odense
Find studie- og ungdomsboliger i Aalborg
Find studie- og ungdomsboliger i Roskilde
Find studie- og ungdomsboliger i Sønderborg
Find studie- og ungdomsboliger i Kolding

Private lejeboliger

En privat bolig lejer man af en privatperson, et selskab, en pensionskasse eller en kommune. De bliver som regel administreret af professionelle administratorer eller advokater, og der er ikke nogen central anvisning til private lejligheder eller værelser. Det kan betale sig at henvende sig direkte til administratorer af private udlejningsejendomme, bruge sit netværk, søge på dba.dk og lignende. Mange private udlejer fx et enkelt værelse i deres eget hjem.

Som lejer bør man kende sine rettigheder i forbindelse med, at man flytter ind, flytter ud, opsiger lejemålet eller bliver opsagt, bytter eller fremlejer sin bolig mv.

Læs mere om reglerne for private lejeboliger

Klubværelser

Klubværelser er enkeltværelser, hvor man ikke kommer til at bo sammen med udlejeren. Klubværelser ligger som regel i tagetagen i en privat udlejningsejendom og er ofte ombyggede loftsrum. Lejerne af værelserne deler køkken, bad og toilet, og det kan minde om et bofællesskab. Man kan se efter annoncer i lokalaviser og spørge sig for i kommunen eller i studentervejledningen på sit studiested.

Ejerbolig

Hvis man køber en ejerlejlighed, skal man selv dække udgifter til vedligeholdelse og forbedringer i sin egen lejlighed. Desuden skal man sammen med de andre ejere betale for ejendommens vedligeholdelse og drift. Ejerlejlighedsforeningen har vedtægter, som bestemmer forholdet mellem de enkelte lejlighedsejere.

Som boligejer skal man betale ejerforeningsbidrag og forskellige ejendomsskatter. Når man køber ejerlejlighed, skal der desuden laves et skøde, der skal tinglyses, hvilket der skal betales tinglysningsafgift for.

Ejerlejlighedsloven administreres af Erhvervsstyrelsen.

Læs om ejerlejligheder hos Erhvervsstyrelsen

Andelsbolig

Hvis man køber andelsbolig, køber man reelt en andel i andelsforeningens formue, og man får brugsret til en bestemt bolig i andelsforeningens ejendom. Man ejer altså ikke en del af ejendommen, men man er med i en forening, der som en juridisk enhed ejer ejendommen.

Som andelshaver skal man betale en månedlig afgift til at dække foreningens udgifter på ejendommen. Andelsboligforeningen har vedtægter, som bestemmer forholdet mellem de enkelte andelshavere og mellem foreningen og andelshaverne.

Der gælder særlige regler, når man skal købe eller sælge en andelsbolig.

Læs mere om andelsboliger på borger.dk

Læs mere om handel med andelsboliger på boligejer.dk

Læs mere om andelsboliger hos Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Andelsboligloven administreres af Erhvervsstyrelsen

Læs om andelsboliger hos Erhvervsstyrelsen

Bofællesskab

Man kan godt leje en lejlighed og bo sammen med andre, uden at alle står på lejekontrakten som lejere. Det er dog kun dén eller de personer, der står på lejekontrakten, som har rettigheder og pligter over for udlejeren. Det betyder, at hvis den, der står på lejekontrakten, flytter fra lejligheden, skal de andre beboere også flytte.

Man skal derfor tage stilling til, om man ønsker at få sit navn skrevet på lejekontrakten, når man flytter ind. Hvis man glemmer det, har man ikke krav på at få sit navn på lejekontrakten senere.
Læs mere

Hent vejledningen Studieboliger i Danmark - rammer, regler og muligheder 2014
Mere information
Boligstøtte

Hvis man lejer en bolig med eget køkken, kan man ansøge om boligstøtte hos kommunen. Det har ingen betydning, om boligen er privat eller alment boligbyggeri.

Det er kommunen, som beregner, hvor meget man kan få i boligstøtte. Beløbet vil afhænge af huslejens størrelse, boligens størrelse, antallet af medlemmer i husstanden, antallet af børn og husstandens samlede indkomst.

Boligstøtten administreres af Udbetaling Danmark.

Læs mere om boligstøtte på borger.dkLove og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 10.07.2019