Forskønnelse og oprydning i de mindre byer

Mange steder i landet er mindre byer udfordret af tomme huse, som står og forfalder og dermed er med til at skabe en trist oplevelse af landsbyen.

Staten yder gennem det statslige tilskud til bygningsfornyelse en særlig håndsrækning til disse byer. Denne indsats kan medvirke til at ændre billedet af byen og bidrage til en positiv udvikling i området både for dem, der allerede bor der, og for tilflyttere.

Kommuner, der prioriterer at gøre en særlig indsats for at forskønne de mindre byer, som er udfordret af tomme boliger, fraflytning mv. kan således anvende kommunens andel af de statslige bygningsfornyelsesmidler til at istandsætte, nedrive eller til at rydde op.

Kommunerne kan bruge deres byfornyelsesmidler til de samme formål, som de kan bruge Pulje til Landsbyfornyelse til. Pengene kan bruges til følgende aktiviteter:

  • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
  • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
  • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentlig ejede bygninger til udlejningsboliger
  • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver, eller har givet, støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven

Læs mere i vejledning til Pulje til Landsbyfornyelse (pdf) (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019