Særlige temaer

Der er i dag flere sammenfaldende temaer, som mange andelsboligforeninger med planer om bygningsrenovering overvejer at udføre.

Det gælder fx:

  • Byøkologiske foranstaltninger
  • Lejlighedssammenlægninger
  • Tagboliger
  • Altaner
  • Tilgængelighed, handicapvenlige foranstaltninger
  • Gårdanlæg, gårdlaug og friarealer
  • Vejlaug
  • Telefon, IT og datanet

Der findes forskellige tilskudsordninger i forbindelse med energibesparende og byøkologiske foranstaltninger, og flere kommuner er ligeledes begyndt at fremhæve særlige emner i forbindelse med byfornyelse og bygningsrenovering på deres hjemmesider.

Det kan derfor anbefales at kontakte de lokale myndigheder eller tjekke deres hjemmesider for oplysninger, der måtte have relevans
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019