Guide til ombygning i private udlejningsejendomme

Ejere af private boligudlejningsejendomme har løbende brug for at vedligeholde og forbedre ejendommen. Dette kan blandt andet ske med hjælp af en række offentlige tilskuds- og støtteordninger.

Her finder du en række gode råd og svar på spørgsmål, der viser sig i forbindelse med byfornyelse:

  • Hvad er de aktuelle muligheder for at få støtte til en fornyelse af ejendommen?
  • Hvilke vilkår og forudsætninger er der ved de forskellige støtteordninger?
  • Hvordan finansieres arbejderne?

At være ejer

Som ejer af en udlejningsejendom har man ansvar for at forvalte en værdifuld investering, og det er normalt en god forretning at vedligeholde og forbedre sin ejendom.

Som udlejer har man også et ansvar for at forvalte en ejendom, der tjener som bolig for andre mennesker. Desuden har man et ansvar i lokalsamfundet for at ejendommen er velholdt og passer ind i omgivelserne, og at den ikke er til gene eller til fare for andre.

Ejerens indsats består først og fremmest i at vedligeholde  ejendommen, så udseende og funktion bevares. Men set i et længere perspektiv er det også vigtigt at modernisere og fremtidssikre ejendommen, så boligerne er konkurrencedygtige på fremtidens boligmarked, og således at investeringen bevarer sin værdi.

Derfor er det en god idé løbende at foretage en vurdering af bygningsdelenes og installationernes tilstand, af boligernes størrelse og funktionalitet, af adgangsveje og udearealer og af energiforbrug mv.

Måske har lejerne nogle ideer og ønsker om investeringer i mere moderne boliger. Det er en god ide at lytte til lejerne og have en dialog med dem om mulighederne.

Læs om ejendommens tilstand

Læs om fornyelsesstrategi

Læs om love og regler

Læs om beboersamarbejde

Læs om professionel bygherrerådgivning

Læs om med eller uden støtte

Læs om lejelovsforbedringer

Læs om lånemuligheder

At være bygherre

Når en renovering starter, bliver ejeren bygherre. Dette gælder, uanset hvilken støtteform renoveringen gennemføres efter, og også selvom renoveringen gennemføres uden støtte.

Når en renovering starter, bliver ejeren bygherre. Dette gælder, uanset hvilken støtteform renoveringen gennemføres efter, og også selvom renoveringen gennemføres uden støtte.

At være bygherre betyder, at man skal foretage en række valg. Man skal først og fremmest beslutte om man skal have rådgivning på byggesagen. I en støttet renoveringssag anbefales det altid at bruge professionel rådgivning uanset sagens størrelse, i mindre sager måske rådgivning til en mindre del af sagens gennemførelse.

Det anbefales altid at kontakte en bygherre rådgiver først, idet det er denne, der skal rådgive om indgåelse af kontrakt med den tekniske rådgiver.

Det kan betale sig at spørge flere rådgivere om pris og ydelser. Husk altid at sætte pris kvalitet og kvantitet i forhold til hinanden.

Som bygherre påtager man sig et ansvar. Et ansvar for den bygning man er ejer af, og et ansvar for at forvalte den investering man er i færd med at foretage bedst muligt. Dette gælder ikke mindst, når man yderligere modtager offentlig støtte til sin investering. Selvom man antager rådgivere, kan man ikke undgå at bruge tid på sagen, der skal træffes beslutninger samt udstedes retningslinjer til rådgiverne. Det er vigtigt fra starten af sagen at lave en klar ansvarsfordeling mellem bygherre og rådgivere. Og holde sig til den.

Når en renovering er besluttet og der er mulighed for søge støtte efter en støtteordning, indebærer det forskellige procedurer, der skal følges. Ofte er der problemer mellem procedurer efter forskellige støtteregler, og det er væsentligt at være opmærksom på, om der er tidsfrister der ikke kan holdes, fordi disse støder på andre frister for andre støtteordninger. Det er vigtigt fra starten at skaffe sig overblik over de forpligtigelser, der medfølger en bestemt støtteordning, og det kan være af helt afgørende betydning fra starten at få projektet kørt i rette stilling.

Læs om pris og kvalitet

Læs om samarbejde med beboerne

Læs om samarbejde med kommunen

Læs om professionel rådgivning

Læs om aktørerne
Sidst opdateret: 16.08.2018