Beboersamarbejde

Nogle støtteordninger forudsætter, at beboerne eller beboerrepræsentationen inddrages i planlægningen og gennemførelsen.

Det kan også være et krav, som kommunen stiller som forudsætning for at bevilge støtte til ejendommen.

Det er under alle omstændigheder en god idé at samarbejde med beboerne om moderniseringer. Erfaringen viser, at der bliver færre problemer undervejs, hvis beboerne er taget med på råd fra starten.
Det vigtigste er, at når beboerne oplever, at de bliver opfattet som en ligeværdig dialogpartnere, så har de også mere forståelse for ejerens synspunkter. Lejerne føler også større ejerskab til de ting, som de selv har været med til at beslutte.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018