Ejendommens tilstand

I forbindelse med overvejelser om investeringer på ejendommen er det en god idé at få lavet en tilstandsvurdering af en teknisk rådgiver.

Tilstandsvurderingen kan sikre et overblik over behovet for vedligeholdelse og forbedring og dermed danne grundlag for en langtidsplanlægning.

Det anbefales at drøfte registreringen af ejendommens tilstand med beboerne. De har ofte et nært kendskab til de problemer, der måtte være med den daglige brug af ejendommen. Det er vigtigt at bruge deres viden og lytte til deres ønsker og behov vedrørende  ejendommens fremtid. Det kan også være med til at give beboerne en ansvarsfølelse over for ejendommen, så der bliver passet bedre på den.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018