Fornyelsesstrategi

En udlejningsejendom skal først og fremmest vedligeholdes for at bevare sin værdi. Men det er også vigtigt at have en strategi for ejendommens fornyelse og modernisering

En ejendom risikerer med årene at blive teknisk og brugsmæssigt forældet, eksempelvis fordi:

  • Lejlighederne er for små til dagens boligforbrug
  • Køkkener og badeværelser er små og upraktiske
  • Installationerne har ikke moderne kapacitet og komfort
  • Energiforbrug mv. er for højt i forhold til nye boliger
  • Friarealer og fællesfaciliteter mangler brugsværdi

Derfor er det vigtigt at have en langsigtet strategi for fornyelsen af ejendommen. Det er en god idé at diskutere strategien med lejerne og lytte til deres ønsker.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018