Med eller uden støtte

Renovering og modernisering af en privat udlejningsejendom er først og fremmest ejerens ansvar.

I nogle tilfælde kan man få offentlig støtte til byggearbejderne, men i mange tilfælde må man klare sig uden offentlig støtte.

I dag hører det til sjældenhederne, at et byfornyelsesprojekt støttes fuldt ud. Som regel ydes støtten kun til visse dele af projektet, og det kan være en forudsætning for støtten, at der gennemføres et fuldt renoveringsprojekt, selv om der ikke ydes støtte til hele projektet.

Det er derfor vigtigt at undersøge, dels hvor lang ”kø”, der er til de forskellige støtteordninger, dels om de betingelser, der er knyttet til støtten, måske er så restriktive, at støtten er uattraktiv.

Disse konkrete oplysninger fås hos kommunen.

Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018