Pris og kvalitet

Det er bygherrens opgave at sikre den bedst mulige sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Hvis det er en støttet renovering, man er i færd med at starte, er der krav om, at håndværksarbejderne skal udbydes i licitation, hvor der - medmindre der aftales særlige ordninger - altid vil være et krav om, at det laveste bud skal accepteres.

Mange kommuner stiller krav om en bestemt kvalitet ved renoveringen, når der gives støtte. Sådanne krav skal altid afdækkes, inden planlægning og projektering igangsættes. Det vil normalt være den tekniske rådgiver, der varetager dette arbejde, og det bør fremgå af kommunens opfordringsskrivelse, at der stilles særlige krav. Særlige krav kan eksempelvis være tunge badeværelser mv.

Det er vigtigt at sikre et godt udbudsmateriale, hvis man skal kunne sammenligne pris og kvalitet. Der vil normalt ikke være krav om at tage billigste tilbud på rådgivning og midlertidig finansiering, idet andre kriterier kan indgå her. Det er dog vigtigt at gøre de bydende opmærksom på, hvilke kriterier der vil blive lagt til grund ved udvælgelsen.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018