Professionel bygherrerådgivning

En bygherrerådgiver er ansat af ejeren og varetager dennes interesser i forhold til de øvrige parter i byggesagen.

Bygherrerådgiverens opgave er at sørge for, at du opnår den bedst mulige investering i den ønskede kvalitet og tid.

Bygherrerådgiveren sørger også for, at regler og tidsfrister overholdes, og at erfaring og viden fra andre projekter kommer dig til gode. Derfor er det vigtigt at spørge til bygherrerådgiverens referencer.

Bygherrerådgiveren kan være en advokat, et byggeadministrationsfirma, et byfornyelsesselskab eller andre. Bygherrerådgiveren har erfaring med mange tekniske rådgivere (arkitekter og ingeniører) og kan foreslå forskellige emner. Bygherrerådgiveren sørger også for kontrakten med den tekniske rådgiver.

Den tekniske rådgiver kan være arkitekt, ingeniør eller der kan være brug for begge dele. En teknisk rådgiver er altid nødvendig til større byggesager.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018