Samarbejde med beboerne

Beboere er en væsentlig part i en renoveringssag, og en god, konstruktiv og tillidsfuld dialog fra starten kan betyde store besparelser senere i projektet.

Et tidligt og tillidsfuldt samarbejde er væsentligt for et godt forløb. Mange problemer kan klares ved at sikre korrekt information på det rigtige tidspunkt.

Det kan ofte betale sig at lade rådgivere forestå beboersamarbejdet, blandt andet sådan at dagligdags problemer ikke forhindrer et godt samarbejde.

Ved byfornyelse efter lov om byfornyelse fra 1997 har beboerne vetorettigheder, også ejeren har vetorettigheder. Dette skal gensidigt beskytte ejer og beboere mod projekter, der er uacceptable for den ene eller begge parter. Tilsvarende vetorettigheder gælder ikke efter den nye lov om byfornyelse og udvikling af byer fra 2004. Her gælder lejelovgivningens almindelige regler for beboerinddragelse.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 30.05.2018