Samarbejde med beboerne

Beboerne er væsentlige parter i en renoveringssag, og en god, konstruktiv og tillidsfuld dialog fra starten kan betyde store besparelser senere i projektet.

Et tidligt og tillidsfuldt samarbejde er væsentligt for et godt forløb. Mange problemer kan klares ved at sikre korrekt information på det rigtige tidspunkt.

Det kan ofte betale sig at lade rådgivere forestå beboersamarbejdet, blandt andet sådan at dagligdags problemer ikke forhindrer et godt samarbejde.

Ved byfornyelse efter lov om byfornyelse fra 1997 har beboerne vetorettigheder, også ejeren har vetorettigheder. Dette skulle gensidigt beskytte ejer og beboere mod projekter, der var uacceptable for den ene eller begge parter. Tilsvarende vetorettigheder gælder ikke efter lov om byfornyelse og udvikling af byer fra 2004. Her gælder lejelovgivningens almindelige regler for beboerinddragelse. Læs mere på Lejelovsforbedringer.

Inddragelse af beboerne kan også være et krav, som kommunen stiller som forudsætning for at bevilge støtte til ejendommen.

Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 14.11.2018