Samarbejde med kommunen

Kommunen er en helt central samarbejdspartner i et projekt og ligeledes en central informationskilde vedr. de muligheder, der er for støtte.

Som ejer og kommende bygherre bør man tidligt i processen bede kommunen om et møde med hensigt på at afdække kommunens intentioner og fremlægge egne ønsker og idéer. Man skal være opmærksom på, at kommunen ikke kun er én forvaltning, men kan bestå af flere enheder, for eksempel planmyndigheder, bygningsmyndigheder m.v., og at disse ikke nødvendigvis altid er koordineret. Der kan derfor være behov for at kontakte flere forvaltninger for at komme hele vejen rundt om projektet.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 11.10.2018