Herreløse huse

Huse uden værdi, som ingen vil tage ansvar for, er et relativt nyt problem, særligt i yderområderne. Byfornyelsen er et af redskaberne til at modgå denne udvikling.

Såkaldte ’herreløse’ huse er oftest huse, der står tomme efter ejerens død. Typisk er de dårligt beliggende, mangler vedligehold og er måske ligefrem faldefærdige, hvorfor de fremstår så uattraktive, at de hverken kan sælges i fri handel eller på tvangsauktion. Bobestyrere kan derfor i mange tilfælde være nødsaget til at lade ejendommen stå ’herreløs’ hen.

Dette kan helt naturligt have en negativ betydning for det generelle bybillede, at huse står tomme og forfalder uden en reel ejer. Det kan bidrage til en stemning af forladthed og tilbagegang, som hverken virker tillokkende for nye beboere eller erhvervsliv. Et af redskaberne, byfornyelsen giver mulighed for, er nedrivning, som kan medvirke til at gøre små bysamfund mere attraktive at bo og drive virksomhed i.

Kommunerne kan anvende både midler fra den ordinære byfornyelsespulje og midler fra pulje til landsbyfornyelse til at opkøbe og nedrive de dårligste "herreløse" huse. Pulje til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Læs mere i vejledning til Pulje til Landsbyfornyelse om, hvordan nedrivningssager kan gribes an (pdf) (nyt vindue).
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019