Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen spiller en vigtig rolle i områdefornyelsen. De kommuner, der træffer beslutning om områdefornyelse, skal udarbejde et byfornyelsesprogram for indsatserne i det udvalgte område. I forbindelse med udarbejdelsen af programmet skal kommunen etablere et forpligtende samarbejde med de parter/borgere, der bliver berørt af beslutningen.

Hvad er borgerinddragelse?

Borgerinddragelse er det samarbejde, der foregår mellem kommuner og private borgere og virksomheder. Borgerinddragelse bringer et demokratisk element ind i styringen af byudviklingen ved, at borgerne, sammen med forvaltninger og politikere, medvirker til at planlægge og beslutte, hvilke projekter der skal prioriteres. Et godt samarbejdsforløb kan i sig selv få stor betydning for nærområdets udvikling.

Der er mange forskellige drivkræfter i byområderne, som kan inddrages i processen. Det kan være handelslivet, de lokale erhverv og dem, som bor og arbejder i områderne, men også skoler, fritidsklubber, organisationer og foreninger som ofte har stærke positioner og netværk, både i og på tværs af byområder.

Hvorfor inddrage borgerne i byudviklingen?

Det er vigtigt at inddrage borgerne, da netop den lokale involvering i processen omkring udviklingen af et lokalområde kan skabe den nødvendige forankring af projektet. Kommunerne kan ved at inddrage en bred vifte af aktører bl.a. udnytte den viden og de ønsker, de har for deres lokalområde. Derudover er det gennem borgerinddragelse muligt:
  • At give de berørte beboere indflydelse.
  • At inddrage private ressourcer i byudviklingen
  • At skabe netværk, identitet, tilhørsforhold og ansvarlighed hos borgerne
  • At afdække interessemodsætninger så evt. konflikter kan forebygges
  • At forbedre "kvaliteten" af beslutninger/planer
  • At skabe bedre kommunikation mellem kommune og borgerne

Hvordan kan borgerne inddrages?

Der eksisterer ikke én idealmodel for borgerinddragelse. Metoden til hvordan kommunen vil inddrage borgerne kan fx bestemmes ud fra, hvilket formål projektet har, hvilke relevante aktører der findes i området, eller hvilke muligheder der er for at skabe nye netværk. Styrelsen har ikke et krav om, hvordan samarbejdet med borgerne skal forløbe, men det er et krav, at samarbejdet er forpligtende.

Relevante udgivelser

Borgerne på banen (nyt vindue)

Frivillighedsmodellen - Håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle (nyt vindue)


Fornyelse med frivillige hænder, en frivillighedsmodel tager form (nyt vindue)

Ildsjæle i områdefornyelsen (nyt vindue)

Børn og unge udvikler små bysamfund (nyt vindue)

Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019