Byfornyelsesprogram

Når kommunen har truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse, skal kommunen udarbejde et byfornyelsesprogram for området.

Byfornyelsesprogrammet skal udarbejdes i samarbejde med borgerne og de parter, der måtte blive berørt af beslutningen om områdefornyelse. Byfornyelsesprogrammet danner grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse.

Byfornyelsesprogrammet skal indeholde:
  1. En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området.
  2. En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering.
  3. En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen.
  4. Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres.
  5. En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området.
  6. En beskrivelse af de støtteberettigede foranstaltninger.
Beskrivelser af alle afsluttede og igangværende områdefornyelser samt områdefornyelsesprogrammer findes på byfornyelsesdatabasen.dk.

Gå til byfornyelsesdatabasen.dk (nyt vindue)

Relevante udgivelser

Vejledninger til kommunerne:

Hent Vejledning om områdefornyelse (nyt vindue)

Hent vejledning til investeringsredegørelse (pdf) (nyt vindue)

Hent Strategisk Byfornyelse

Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018