Partnerskaber

Områdefornyelse er en kompleks proces, hvor mange forskellige parters interesser skal varetages. Det kan være både kommunen, borgere, virksomheder, investorer, foreninger og andre interessenter.

En vellykket områdefornyelse kræver, at alle kræfterne kommer i spil. Partnerskaber mellem det offentlige og det private er en måde at få flere ressourcer ind i omdannelsen af vores byer og bysamfund. I loven stilles der krav om, at kommuner, der får områdefornyelsesstøtte, indgår i et strategisk samarbejde med områdets interessenter, såvel offentlige som private parter.

Hvad er et partnerskab?

Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret samarbejde mellem offentlige og private aktører. Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt.

Der er mange forskellige måde at organisere et partnerskab på. Nogle typer af partnerskaber er strategiske og med fælles mål, men hvor der ikke er indgået en kontrakt. Andre kan betegnes som mere bindende projektpartnerskaber, hvor parternes forskellige roller bliver defineret i forbindelse med gennemførelse af et konkret projekt. Fælles for partnerskaberne er, at de går på tværs af eksisterende kulturer og traditioner.

Et godt partnerskab udspringer af de lokale ressourcer, der er til stede i et område. Partnerskaber handler ikke alene om, hvad det offentlige og private investorer kan gøre for et område, men også om hvordan de spiller sammen med de kræfter, der er til stede i forvejen.

Hvorfor partnerskaber?

Der kan være flere gode grunde til, hvorfor kommuner skal indgå i partnerskaber med private aktører. Et partnerskab kan bl.a. betyde, at der bliver aktiveret private midler i et lokalt byudviklingsprojekt. Derudover er et partnerskab en måde at dele viden og interesser mellem det offentlige og private. Adgangen til nye kompetencer, ressourcer og netværk kan ligeledes blive aktiveret i et partnerskab og give nyt liv til lokalområdet.  

I Byfornyelsesdatabasen.dk kan du se flere eksempler på forsøgsprojekter, hvor forskellige former for samarbejdsformer har været i fokus.

Gå til byfornyelsesdatabasen.dk (nyt vindue)

Relevante udgivelser

Sammen står vi stærkere - erfaringer fra partnerskaber i landdistrikterne (nyt vindue)

Samarbejde med virksomheder - i områdeindsatser (nyt vindue)

Sociale partnerskaber med virksomheder - idékatalog til innovative områdeindsatser (nyt vindue)

Private investeringer - i områdeindsatser (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018