Statusrapporter til områdefornyelse

I forbindelse med gennemførelsen af en områdefornyelsesindsats er det vigtigt, at der løbende opsamles dokumentation og erfaringer fra de indsatser, der igangsættes.

Hvad virker? Hvilken effekt og hvilke resultater har (del)projekterne afstedkommet – og hvad skal der arbejdes videre med? En løbende dokumentation og erfaringsopsamling er dels afgørende for, at de projektansvarlige kan foretage eventuelle nødvendige justeringer af den igangværende indsats, dels afgørende for, at den genererede viden kan blive forankret internt i kommunen og hos de øvrige lokale aktører og derved danne grundlag for fremtidige indsatser og initiativer.

Kommunerne skal udarbejde og aflevere to statusrapporter til styrelsen.

  • Den første statusrapport skal udarbejdes to år efter styrelsens godkendelse af byfornyelsesprogrammet
  • Den afsluttende statusrapport, som kommunerne skal udarbejde og aflevere til styrelsen, udarbejdes, når områdefornyelsesprojektet er afsluttet.  Dvs. ca. fem år efter byfornyelsesprogrammet blev godkendt af styrelsen.

Styrelsen vil anvende statusrapporten til både at få indsigt i projektets erfaringer og resultater samt danne grundlag for seminarer og erfaringsudveksling mellem de igangsatte områdefornyelsesprojekter. Kommunen vil samtidig kunne anvende statusrapporterne som et redskab til intern refleksion og erfaringsopsamling i forhold til den videre indsats i områdefornyelsesprojektet samt i forhold til kommende indsatser.

Hent første statusrapport

Hent afsluttende statusrapport (Word) (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 24.04.2018