Aktivitets- og mødesteder for veteraner

Ministeriet inviterer kommuner med igangværende områdefornyelser til at deltage i forsøg.

Det overordnede formål med forsøgsindsatsen er at undersøge, udvikle og afprøve, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende kan integreres i eksisterende eller nyetablerede kulturhuse i områdefornyelsen. Som en del af forsøget skal det også afprøves og undersøges, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende i et kulturhus kan indgå i den øvrige områdefornyelse og det sociale og kulturelle liv i byen.

Forsøgsmidlerne er uddelt i 2016.
Læs nyheden om uddeling af midler til 4 forsøg

Slutevaluering forventes medio 2019.
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 15.02.2019