Forsøg med modulsystemer

Ministeriet har udmeldt en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med moduler integreret i den eksisterende bygningsmasse. Frist for ansøgning er 1. november 2016.

Link til information om puljeudmelding samt projektbeskrivelse.

Formålet med puljen er at skabe nye smarte løsninger til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med to af landets store udfordringer:

  1. behovet for billige lejeboliger og
  2. tomme og forfaldne bygninger, der specielt er en udfordring for vores land- og yderområder.

Det er kun kommuner, der kan søge om del af puljen, men ministeriet opfordrer by- og boligområdets aktører med gode og kreative idéer til at tage kontakt til relevante kommuner med henblik på at etablere konstruktive partnerskaber og samarbejder.
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 17.01.2019