Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.

Formålet med håndbogen er at guide de kommunale sagsbehandlere korrekt, hurtigt og sikkert gennem alle faser ved håndtering af en sag om skimmelsvamp i bygninger.

Håndbogen indeholder en manual og skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.

Håndbogen er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med udvalgte kommuner og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rapporten har været sendt i høring hos en række kommuner og interesseorganisationer.

Fakta

Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den. 

Efter byfornyelseslovens § 75, stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, samt at gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger ved deres indretning eller beliggenhed er sundheds- eller brandfarlige.

Mere information
Håndbog

Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp

Bilag

Bilag 01 - Oversigt over bilagssamlingen
Bilag 02 - Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren
Bilag 03 - Varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer til lejere
Bilag 04 - Meddelelse om fastholdelse af besigtigelse efter indsigelse
Bilag 05 - Samtidig meddelelse om besigtigelse, der gennemføres uden varsel
Bilag 06 - Efterfølgende meddelelse om besigtigelse, der gennemføres uden varsel
Bilag 07 - Besigtigelsesrapport til ejere og lejere
Bilag 08 - Afgørelse om kondemnering - ejer
Bilag 09 - Afgørelse om kondemnering - lejer
Bilag 10 - Meddelelse om afgørelse om kondemnering - panthaver
Bilag 11 - Partshøring før kondemnering til ejere lejere og panthavere
Bilag 12 - Meddelelse om ændring og ophævelse af forbud - godkendelse - ejer
Bilag 13 - Meddelelse om ændring og ophævelse af forbud - godkendelse - lejer
Bilag 14 - Afvisning af forslag til ombygning til ejer og lejer
Bilag 15 - Meddelelse om påbud om frist for afhjælpning, § 75a - ejer
Bilag 16 - Meddelelse om påbud om frist for afhjælpning, § 75a - lejer
Bilag 17 - Meddelelse om påbud om afspærring, § 77, stk. 1 - ejer
Bilag 18 - Meddelelse om påbud om afspærring, § 77, stk. 1 - lejer
Bilag 19 - Meddelelse om påbud om nedrivning, § 77, stk. 2 - ejer
Bilag 20 - Meddelelse om påbud om nedrivning, § 77, stk. 2 - lejer
Bilag 21 - Meddelelse om påbud om nedrivning, § 77, stk. 2 - panthaver
Bilag 22 - Meddelelse om partshøring før påbud
Bilag 23 - Partshøring vedrørende påtænkt midlertidigt ændringsforbud
Bilag 24 - Afgørelse om midlertidigt ændringsforbud ejer
Bilag 25 - om afgørelse om midlertidigt forbud lejer
Bilag 26 - Vejledning om procedure for nedrivning af ”herreløse” huse
Bilag 27 - Eksempel på en god ekstern konsulentrapport fra Københavns Kommune
Sidst opdateret: 10.10.2018