Kommunens mulighed for at gribe ind

Hvad kan kommunerne gøre ved sundhedsfarlige boliger?

Det er ejeren af en bolig, der er ansvarlig for, at boligen er forsvarlig at bo i. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan dog erklære en bolig for sundheds- eller brandfarlig (komdemnabel) og dermed gøre det ulovligt at bo i boligen.

Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse også give ejeren af en bolig påpud om at gøre noget ved sundhedsskadelige boliger - eller i sidste instans påbyde nedrivning af dem.

Se Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs om kondemnering af sundhedsskadelige bygninger
Mere information
Love og regler om byfornyelse

Se love og regler om byfornyelse
Sidst opdateret: 10.10.2018