Mistanke om sundhedsfarlig ejer- eller andelsbolig

Bor du i en ejer- eller andelsbolig og har mistanke om, at den er sundhedsfarlig, er du selv ansvarlig for at få undersøgt problemet.

Hvis din ejer- eller andelsbolig er sundhedsfarlig, er det i sidste ende kommunalbestyrelsens ansvar at gribe ind, hvis du ikke selv gør noget ved det. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum, der indebærer, at kommunalbestyrelsen skal reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

Mener du selv, at boligen er så sundhedsfarlig, at den ikke kan bebos, kan du også henvende dig til kommunalbestyrelsen.

Hvis kommunalbestyrelsen er enig i, at boligen er sundhedsfarlig og dermed uegnet til bolig eller ophold, kondemneres boligen, dvs. kommunalbestyrelsen nedlægger forbud mod beboelse og ophold. Kommunalbestyrelsen skal herefter anvise husstanden en anden bolig, fra det tidspunkt forbuddet træder i kraft.

Se Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs om kondemnering af sundhedsskadelige bygninger
Sidst opdateret: 10.10.2018