Mistanke om sundhedsfarlig lejebolig

Hvis du er lejer og har begrundet mistanke om, at din bolig er sundhedsfarlig, skal du som det første henvende dig til udlejeren for at få undersøgt problemet nærmere.

Udlejeren har nemlig pligt til at undersøge problemet, hvis mistanken er begrundet. Er dette ikke tilfældet, har udlejeren ikke pligt til at iværksætte en undersøgelse. Du kan således ikke kræve, at udlejeren foretager en undersøgelse, blot fordi du ønsker at finde ud af, om din bolig er sund.

Hvornår er mistanken begrundet?

Da sundhedsfare i en bolig kan skyldes mange forskellige forhold, kan man ikke generelt sige, hvad der skal til, for at en mistanke er begrundet.

Det vil være en konkret afgørelse i den enkelte situation afhængig af, hvad sagen drejer sig om.

Vejledende kan man dog sige, at synlige tegn på sundhedsfarlige forhold eller positive prøveresultater fra undersøgelser, som du eller andre har fået lavet, normalt vil udgøre en begrundet mistanke.

Hvad skal udlejeren foretage sig?

Udlejeren skal snarest muligt efter din henvendelse om begrundet mistanke om sundhedsfare undersøge, om der er tale om et sundhedsfarligt forhold.

Der er lavet en særlig vejledning til udlejere af private ejendomme.

Hent Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme om fugt og skimmelsvamp (pdf) (nyt vindue)

Hvis udlejer ikke reagerer, eller der opstår uenighed

Hvis udlejeren ikke reagerer på din henvendelse, eller du er uenig med udlejeren om problemets omfang, har du følgende muligheder, der afhænger af, om du er lejer i en privat udlejningsbolig eller en almen bolig.

Hvis du bor i privat udlejningsbolig

Hvis du bor i almen bolig
Sidst opdateret: 10.10.2018