Almene boliger: Hvis udlejer ikke reagerer, eller der opstår uenighed

Hvis du bor i almen bolig og har kontaktet din udlejer med en mistanke om, at din bolig er sundhedsfarlig, har du forskellige muligheder, hvis udlejeren ikke reagerer, eller hvis I er uenige.

Beboerklagenævnet

Skyldes problemet udlejerens manglende vedligeholdelse kan sagen indbringes for beboerklagenævnet.Du kan finde informationer om beboerklagenævnet på din kommunes hjemmeside.Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum. Derfor skal kommunalbestyrelsen reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.Du kan henvende dig til kommunalbestyrelsen, hvis udlejeren ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid. Du kan også henvende dig til kommunalbestyrelsen, selv om beboerklagenævnet har truffet afgørelse.Kontakt din kommune for nærmere information om, hvordan du kontakter kommunalbestyrelsen i din kommune.Yderligere oplysninger om hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere på din henvendelse fremgår af vejledningen om kondemnering.Se Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum på retsinformation.dk (nyt vindue)Byfornyelsesnævnet

Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe denne for byfornyelsesnævnet.Læs mere om byfornyelsesnævnet (nyt vindue)
Sidst opdateret: 17.01.2019