Private udlejningsboliger: Hvis udlejer ikke reagerer, eller der opstår uenighed

Hvis du har kontaktet din udlejer med en mistanke om, at din bolig er sundhedsfarlig, har du forskellige muligheder, hvis udlejeren ikke reagerer, eller hvis I er uenige.

Huslejenævnet

Skyldes problemet udlejerens manglende vedligeholdelse kan sagen indbringes for huslejenævnet. Der findes huslejenævn i alle kommuner.

Find informationer om dit lokale huslejenævn på din kommunes hjemmeside.

Boligretten

Hvis problemet skyldes andre forhold end manglende vedligeholdelse, kan sagen indbringes for boligretten.

Læs mere om at indbringe en sag for boligretten på Domstolsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og opholdsrum. Derfor skal kommunalbestyrelsen reagere, hvis den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er sundhedsfarlige.

Du kan henvende dig til kommunalbestyrelsen, hvis udlejeren ikke følger op på din henvendelse inden for rimelig tid. Du kan også henvende dig til kommunalbestyrelsen, selv om huslejenævnet har truffet afgørelse.

Yderligere oplysninger om hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere på din henvendelse fremgår af vejledningen om kondemnering.

Kontakt din kommune for nærmere information om, hvordan du kontakter kommunalbestyrelsen i din kommune.

Se Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum på retsinformation.dk (nyt vindue).

Byfornyelsesnævnet

Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe denne for byfornyelsesnævnet.

Læs mere
Sidst opdateret: 17.01.2019