Love og regler om byfornyelse

Her kan du finde links til love og regler om byfornyelse.

Byfornyelsesloven

LBK nr. 1228 af 03/10/2016

Ændringslov nr. 1562 af 19/12/2017


Bekendtgørelser til loven:

BEK nr. 1700 af 18/12/2017
(Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

BEK nr. 1703 af 19/12/2017
(Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer)

BEK nr. 1701 af 18/12/2017
(Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer)

BEK nr. 1702 af 19/12/2017)
(Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer)

BEK nr. 1698 af 18/12/2017
(Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.)

Sidst opdateret: 18.01.2019