Tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Nedenfor finder du de relevante skemaer vedr. tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Skema IK (pdf) Interessetilkendegivelse fra lejerne vedrørende klimatilpasningsprojekt efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri.

Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.


Skema ATK (digitalt) Ansøgning om tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.

Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes interessetilkendegivelser (skema IK) fra et flertal af beboelseslejerne.


Skema AK (pdf) Aftale med lejerne om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.

Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne, når parterne har indgået aftale om et klimatilpasningsprojekt.


Skema DK (digitalt) Dokumentation for påbegyndelse af klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.

Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes skema AK fra et flertal af lejerne, når parterne har indgået aftale om at gennemføre et klimatilpasningsprojekt.


Skema UK (digitalt) Ansøgning om udbetaling af tilskud til klimatilpasningsarbejder i udlejede private udlejningsejendomme efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri.

Skemaet udfyldes af ejeren og vedhæftes godkendt byggeregnskab, når de tilskudsberettigede arbejder er afsluttet.
Kontakt
Chefkonsulent
Pia Scott Hansen
Sidst opdateret: 10.10.2018