Pulje til landsbyfornyelse

Pulje til forsøg med natur- og landskabsværdier i byfornyelsen.
Kommuner, foreninger, organisationer m.fl. inviteres til at komme med aktuelle udviklingstiltag, der kan være med til at sikre attraktive og bæredygtige landsbyer.
Ansøgningsfrist 1. november 2018.

I 2018 er rammen for pulje til landsbyfornyelse på 57,8 mio.kr. Dertil kommer restmidler fra 2014 og 2015 på omkring 3,4 mio.kr. Rammen er fordelt mellem de 42 berettigede kommuner, der har ansøgt om midler, efter en objektiv fordelingsnøgle.

Læs nyheden om uddeling af midlerne og se listen med kommuner og statslig tildeling af midlerne

Baggrund om pulje til landsbyfornyelse:

Pulje til landsbyfornyelse udspringer af en delaftale i Vækstplan DK fra april 2013. Der blev afsat 200 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015.

Som led i udmøntningen af Vækstpakken fra 2014 er der i årene 2016 til og med 2020 afsat årligt 55,7 mio. kr. (2016-niveau) til videreførelse af puljen, der har som formål at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne.

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regler og kan anvendes i byer med op til 3.000 indbyggere og i det åbne land. Midlerne kan anvendes til bl.a. nedrivninger, istandsættelse og kondemnering. Statens refusion af kommunernes udgifter er indtil primo 2019 forhøjet fra 60 til 70 %.

Læs bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse

Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 10.10.2018