Tilskud til inklusionsboliger

Der kan ydes tilskud til etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer. Størrelsen af tilskuddet fastlægges i støttetilsagnet på grundlag af en fælles ansøgning fra boligorganisationen og kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Tilskud til inklusionsboliger

Der kan ydes tilskud til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer. Størrelsen af tilskuddet fastlægges i støttetilsagnet på grundlag af en fælles ansøgning fra boligorganisationen og kommunalbestyrelsen.

Der er tale om midlertidige lejeboliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand. Boligerne skal etableres i almene familieboliger, herunder som almene familieboligbofællesskaber.

Tilskud kan ydes til:

  1. Ombygning og indretning der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger (engangstilskud)
  2. Løbende tilskud til nedsættelse af huslejen (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
  3. Løbende tilskud til socialpædagogisk bistand (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse)
  4. Refusion af tab på udgifter til istandsættelse ved fraflytning (der kan ydes støtte i højst 15 år efter projektets iværksættelse inden for dertil afsat beløb)

Ved ansøgningen skal benyttes et ansøgningsskema, der indsendes til bolig@tbst.dk. Tegninger i større format end A4 kan indsendes på papir til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
Carsten Niebuhrs Gade 43,
1577  København V.
att. Almene Boliger, Center for Byggeri og Bolig

Det skal fremgå af ansøgningen, at tegninger samtidig afsendes med post.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen udløb d. 18. oktober 2019.

Svar på ansøgninger:
Senest i uge 49, 2019.

Find lovgivning om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer i boksen til højre.

Sidst opdateret: 21.10.2019