Pulje til rådgivning af udsættelestruede lejere i almene boligorganisationer

I august 2017 blev udmøntet 4,8 mio. kr. til at støtte en forebyggende og rådgivende indsats i forhold til udsættelsestruede lejere i almene boligorganisationer.

Der er fortsat for mange lejere, der sættes ud af boligen, fordi huslejen ikke er betalt. Rådgivning, der baserer sig på en personlig og opsøgende indsats, har vist sig at være en effektiv måde til at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i et boligområde.

Med satspuljeaftalen for 2016 blev afsat i alt 10 mio. kr. til igangsættelse af nye rådgivningsprojekter. De 10 mio. kr. blev udmeldt som en ansøgningspulje på 4,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Almene boligorganisationer kunne ansøge om midler fra puljen til at ansætte en rådgiver i en treårig periode. I 2016 blev ydet støtte til tre projekter.

Ansøgningsfristen var 16. juni 2017.

I august 2017 blev der med midler fra puljen ydet støtte til yderligere tre almene boligorganisationer.
Sidst opdateret: 18.01.2019