Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder

I 2017, er der samlet blevet udmøntet 10 mio. kr. til boligsocialt løft i udsatte boligområder. Puljens formål er, at bidrage til, at det samlede antal udsatte boligområder i Danmark nedbringes. Ansøgningsfristen var den 1. oktober 2017 kl. 12.00.Der er fortsat en række almene boligområder i Danmark, der er særligt udsatte, og som fysisk og socialt er isolerede fra de byer, som de er en del af. Det giver ulige muligheder for at få uddannelse og beskæftigelse for de mennesker, som bor i de udsatte almene boligområder.


Med denne ansøgningspulje blev der udmeldt 10 mio. kr. i 2017 som led i udmøntningen af satspuljeaftalen fra 2014, hvor der samlet blev afsat 38 mio. kr. til at styrke løsninger og konkrete initiativer, der kan understøtte et boligsocialt løft i udsatte boligområder og bidrage til, at det samlede antal udsatte boligområder i Danmark nedbringes.


Hvem kunne søge?

Ansøgerkredsen er kommuner og boligorganisationer, som gennem konkrete initiativer kan understøtte et boligsocialt løft i udsatte boligområder. Boligområderne skal optræde på styrelsens liste over udsatte boligområder eller være udsatte almene boligområder, som er tæt på at opfylde kriterierne for at komme på listen. Find den seneste liste her.

Ansøgningskriterier

De præcise ansøgningskriterier findes i ”Vejledning til ansøgning om støtte til Styrket koordinering i udsatte boligområder”. Vejledningen kan downloades via linket i højre kolonne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 1. oktober 2017 kl. 12.00 og ansøgningen skulle udfyldes og indsendes via Virk-formularen, som kan tilgås via linket i højre kolonne.

Bemærk: Formularen kræver NemID medarbejdersignatur. Læs mere om NemID medarbejdersignatur her (nyt vindue).


Sidst opdateret: 02.10.2017