Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 bliver der udmøntet med denne pulje 8 mio.kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Ansøgningsfristen er den 24. november 2017.

Ansøgningspuljen er målrettet kommuner og boligorganisationer med udsatte boligområder. Disse kan, med afsæt i en partnerskabsaftale ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet beskæftigelses- og uddannelsesindsats i et af deres udsatte boligområder.


Puljens formål er, at bringe målgruppen af særligt udsatte arbejdsløse beboere i mest udsatte boligområder i arbejde eller i uddannelse ved en målrettet håndholdt indsats. De iværksatte indsatser skal styrke kompetencer, sikre adgang til uddannelse eller beskæftigelse for deltagerkredsen.

Det er et krav, at indholdet i projekterne følger den indsats, der er udviklet af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) (se bilag 1).

Hvem kan søge?

Puljens ansøgerkreds er kommuner og boligorganisationer, som har boligområdet på listen over særligt udsatte boligområder pr. 1. december 2016, eller som har områder, der er tæt på at opfylde kriterierne for at komme på listen. Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 ud af 5 kriterier. Find listen her.

De præcise ansøgningskriterier og krav findes i "Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder". Vejledningen finder du via linket i højre kolonne.

Puljens størrelse

Puljen udgør i alt 8 mio. kr. Til det enkelte projekt, kan der maksimalt ansøges om 2 mio. kr. Kommuner og boligorganisationer kan søge om midler til toårige projekter, som skal gennemføres i perioden den 1.1. 2018 – 31.12. 2019. Center for Boligsocial Udvikling vil bistå med konsulentbistand, til gennemførsel af det enkelte projekt.

Sådan søger du

Ansøgningsfristen er den 24. november 2017. Ansøgningen skal sendes til almenbolig@tbst.dk, mærk ansøgningen Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer. Ansøgnings- og budgetskema og bilag 1 med indsatsmodellen finder du under 'Mere information'. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen medio december 2017.

Ved generelle spørgsmål til puljen, kontakt specialkonsulent Klavs Odgaard Christensen.
Ved faglige spørgsmål til indsatsmodellen, evaluering, konsulentbistand og dokumentation, kontakt Mette Fabricius Madsen i CFBU.

Kontakt
Specialkonsulent
Klavs Odgaard Christensen
Sidst opdateret: 18.01.2019