Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 15. december 2017 økonomisk støtte til etablering af ni inklusionsboliger i Halsnæs Kommune i en periode på 15 år.

Støtten ydes på baggrund af en pulje, som satspuljepartierne indgik aftale om i 2016 om en pulje til psykisk sårbare personer.  Samlet er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til inklusionsboliger for årene 2017-2019. Den første del af puljen er nu uddelt, og styrelsen har udvalgt et projekt med tre bofællesskaber for ni unge i Halsnæs Kommune.

Inklusionsboliger er almene familieboliger, der målrettes til psykisk og socialt sårbare personer med særligt behov for en bolig med tilhørende sociale støttefunktioner, som kan understøtte, at borgeren kan opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Inklusionsboliger bliver drevet af almene boligorganisationer, men frivillige organisationer og andre private aktører kan også blive inddraget i arbejdet med at understøtte borgerens overgang til egen bolig.

For at sikre, at boligerne kan anvises til borgere med lav indkomst, kan boligorganisationen ansøge om støtte til nedsat husleje fra puljen.

Boligerne bliver etableret i almene afdelinger, der har fået støtte fra puljen til at ansætte en sociale vicevært, som sammen med støtten fra kommunen skal hjælpe beboerne i inklusionsboligerne til at formålet med borgerens ophold i boligen bliver opfyldt. Kommunen anviser borgere, der ønsker og har behov for en inklusionsbolig.

Sidst opdateret: 10.10.2018