30 millioner til billige lejeboliger

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsatte i 2016 en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer, der skal sikre moderne og fleksible lejeboliger i tomme bygninger.

Formålet med puljen er at bidrage til at skabe nye smarte løsninger til, hvordan man kan arbejde konstruktivt med to af landets store udfordringer:

(1) behovet for billige lejeboliger og
(2) tomme og forfaldne bygninger, der specielt er en udfordring for vores land- og yderområder.

I modsætning til pavillon- og barakbyggeri er formålet med denne pulje at etablere boliger i allerede eksisterende bygninger, som ikke længere er i brug. Det kan fx være den tidligere stationsbygning, det gamle rådhus eller den lukkede købmandsbutik, der ikke umiddelbart kan bruges til boligformål, men som har en historisk betydning.

Modulsystemet kan billiggøre omdannelsen til nye boliger, som også giver mulighed for fleksible indretninger, der kan bruges til mange forskellige boligformer afhængig af efterspørgslen i den enkelte by, fx unge og ældre eller borgere med et midlertidigt behov for en mindre bolig. Kommunerne kan få op til 100 pct. refusion af deres forsøgsudgifter.

Tidligere Boligminister Inger Støjberg uddyber:

”Det giver ikke mening, at tomme, ældre bygninger fylder bybilledet uden at blive brugt. Derfor synes jeg, at dette er et rigtig godt bud på, hvordan man kan udnytte de gode ledige kvadratmeter i bygninger, som ofte ikke fejler noget. Det er et fint redskab at bruge moduler til ruminddeling, så indretningen bliver fleksibel og kan sættes op alt efter, hvem der skal bo der.

Så faktisk får vi slået to fluer med et smæk: Vi får løst udfordringen med nogle af de tomme bygninger, der præger bybilledet i nogle af de små og mindre byer, og får samtidig målrettet indretningen, så det passer til den enkeltes behov. Det synes jeg som boligminister er win-win”.

Læs mere om puljen (Word) (nyt vindue)

Puljen ligger i forlængelse af ministeriets øvrige initiativer for at anvende tomme bygninger, som ofte har stor kulturhistorisk betydning for lokalsamfundet.

Ansøgning

Det er kun kommuner, der kan søge om del af puljen, men ministeriet opfordrer by- og boligområdets aktører med gode og kreative idéer til at tage kontakt til relevante kommuner med henblik på at etablere konstruktive partnerskaber og samarbejder.

Frist for indsendelse af ansøgning om del i puljen er 14. december 2016 kl. 12.00.

Fakta om det fleksible modulsystem

Modulerne er fleksible størrelser, og det er op til den enkelte kommune og samarbejdspartnere at udvikle idéer og afprøve modulerne. Modulerne skal tage udgangspunkt i arkitekturen med respekt for bygningsarven.

Modulerne skal være flytbare og skal kunne opføres og nedtages relativt hurtigt.

Det kan være moduler, der sættes oven på eller i forlængelse af den eksisterende bygning, så boligen kan gøres større. Eller det kan være moduler, der fungerer som rumdelere, så bygningen passer til nye boformer.

Mulighederne er mange, og ministeret efterspørger derfor innovative og kreative idéer til, hvordan et sådan modulsystem kan tænkes smart sammen med en tom bygning.

Det forventes, at der bliver igangsat 2 til 5 projekter.
Kontakt
Fuldmægtig
Daniel Zilmer Theisen
Sidst opdateret: 10.10.2018