Institutioner For Fremtiden

På initiativ af Energistyrelsen og Realdania er der udviklet modelprogrammer for henholdsvis folkeskoler, daginstitutioner og plejeboliger.

Modelprogrammer er inspirationskataloger med den nyeste viden og gode råd til kommunerne om brugerinddragelse i planlægningen samt hvordan de fysiske rammer kan udformes i et velfærdsbyggeri, så det lever op til – og understøtter - moderne pasningsformer, undervisningsformer og de ældre borgeres boligønsker og boligbehov.

Initiativet indgik i kommuneaftalen 2009 og er en del af Kvalitetsreformen.


Otte kommuner bidrager til videreudvikling af modelprogrammer frem til 2014

Mange kommuner har ladet sig inspirere af modelprogrammerne i forbindelse med byggeri af folkeskoler, daginstitutioner og plejeboliger. Otte kommuner har valgt at bruge modelprogrammerne aktivt i forbindelse med nye konkrete byggerier og har gennemført arkitektkonkurrencer i 2010-2011. De otte kommuner har modtaget tilskud  fra Energistyrelsen  til arkitektkonkurrencerne, med henblik på at den nyeste viden inden for velfærdsbyggeri bliver brugt og at der efterfølgende kan opsamles erfaringer fra byggerierne.


Digital nytænkning af modelprogrammerne

Der vil på baggrund af erfaringer fra byggerierne ske en løbende evaluering og opdatering af modelprogrammerne, i første omgang på baggrund af erfaringerne fra arkitektkonkurrencerne 2010-2011. Der vil derudover  foregå erfaringsopsamling frem til 2014, hvor alle byggerierne forventes opført og taget i brug. Evaluering og opdatering af modelprogrammerne udføres af Signal arkitekter i samarbejde med NIRAS. Modelprogrammerne vil i 2014 således blive præsenteret på en ny hjemmeside, der kommer til at fungere som en webbaseret platform for digital nytænkning af modelprogrammerne.


Aktiviteter i 2012

Bygherreforeningen står for  driften af initiativet og der gennemføres løbende udstillingsvirksomhed og anden formidling om modelprogrammer, arkitektkonkurrencer og de første erfaringer fra de otte byggerier, der er med i initiativet. I den forbindelse stod Dansk Arkitektur Center i 2012 for landsdækkende udstillinger om byggerierne og om projektet som helhed. Du kan læse mere om projektet og formidlingsaktiviteterne  på hjemmesiden www.modelprogram.dk.

Se video fra åbningen 2. februar 2012 af vandreudstillingen med Direktør i Bygherreforeningen Henrik L. Bang samt rapperen Per Vers.


Finansieringen

Der blev som led i kommuneaftalen 2009 afsat midler til finansiering af projektet, mens Realdania har støttet med et tilsvarende beløb. Alt i alt blev  der således afsat 27 mio. kr. til udvikling af modelprogrammer, tilskud til arkitektkonkurrencer, formidling og evaluering. 


Samarbejdspartnere

Modelprogrammerne for folkeskoler, daginstitutioner og plejeboliger er udarbejdet på initiativ af Energistyrelsen (det tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) og Realdania, i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Social- og integrationsministeriet, Ministeriet for børn og undervisning og Finansministeriet.

Modelprogrammerne blev til i  samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, Mads Clausen Institut for Produktinnovation (Syddansk Universitet), RUMarkitekter samt Institut for Arkitektur, Design & Media, Aalborg Universitet.

Modelprogrammet for folkeskoler er udarbejdet af Grontmij, Signal Arkitekter og Mandag Morgen, mens modelprogrammet for daginstitutioner er udarbejdet af COWI, JJW Arkitekter og Workz. Endelig blev modelprogrammet for plejeboliger udarbejdet af Bascon, Domus Arkitekter, Copenhagen Living Lab og OK Fonden.

Sidst opdateret: 10.08.2017