Anbefalinger til effektiv byggesagsbehandling

Klima-, Energi- og Bygningsministeren har modtaget 25 anbefalinger fra arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

I de seneste år har kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager været stigende, og det samme gælder også kommunernes gebyrer for byggesagsbehandlingen. Der er samtidig konstateret store forskelle i både gebyrer og sagsbehandlingstider på tværs af kommunerne, som betyder, at virksomheder og borgere oplever en uensartet praksis i kommunerne.

På denne baggrund nedsatte klima-, energi- og bygningsministeren i januar 2012 en arbejdsgruppe, som skulle se på effektivisering af kommunernes byggesagsbehandling med henblik på at løse udfordringerne i dialog med de berørte parter. I arbejdsgruppen har deltaget repræsentanter fra KL, DI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet samt Landbrug og Fødevarer.

Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive forskellige modeller, som kan bidrage til at fremme en mere effektiv og velfungerende byggesagsbehandling og har i den forbindelse bl.a. set nærmere på sagsbehandlingstider og gebyrer. Arbejdsgruppen er samlet kommet med 25 anbefalinger, som skal bidrage til en mere effektiv byggesagsbehandling.

Læs Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling (nyt vindue)
Sidst opdateret: 03.05.2018