Gebyrer

I forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren. Trafik- og Byggestyrelsen offentliggør én gang om året kommunernes byggesagsgebyrer.

Fra den 1. juli 2016 kan kommunerne opkræve gebyr efter tidsforbrug eller de kan vælge at opkræve et mindre, fast gebyr på maksimalt 1.011 kr., hvis kommunen i øvrigt har valgt at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere.

Kommunerne fastsætter selv deres timepriser.

Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager.

Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets kap. 1.12

Sidst opdateret: 03.05.2018