Servicemål

Kommunerne skal fra 1. januar 2014 hvert år fastsætte og offentliggøre mål for kommunernes sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag. Der skal som minimum fastsættes ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men der kan også fastsættes flere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør et samlet overblik over kommunernes servicemål for byggesager.

Servicemålene skal angive den tid, som en ansøger skal påregne i den enkelte kommune for at få en byggetilladelse. Servicemålene angiver således sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, og frem til, at kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen. Den del af sagen, som kommunen som myndighed skal oplyse, herunder at foretage partshøring og tilvejebringe oplysninger, som det ikke påhviler ansøgeren at indhente mv., regnes således med i den sagsbehandlingstid, kommunen opstiller som servicemål.

Sidst opdateret: 03.05.2018