Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Den 1. juli 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1007 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand i kraft. Bekendtgørelsen er den gældende.

OBS: Bekendtgørelsen er under fornyet eftersyn. Følg med her på siden.

Det overordnede formål med reglerne om byggevarer i kontakt med drikkevand er at sikre, at byggevarerne i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Med bekendtgørelsen gives der mulighed for, at byggevarerne kan markedsføres og sælges i Danmark uden en GDV-godkendelse, hvis der er udenlandsk sundhedsmæssig dokumentation. Samtidig er GDV-ordningen blevet moderniseret ved, at godkendelsesperioden er udvidet fra 3 til 5 år og ved at udvalgte udenlandske certifikater, kan anvendes som sundhedsmæssig dokumentation, når der søges om GDV-godkendelse. Endelig er dråbemærket, som benyttes på GDV-godkendte byggevarer, blevet frivilligt at anvende for nye GDV-godkendelser og kan foretages digitalt.

Flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation

I bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:
  1. godkendt i den danske GDV-ordning
  2. certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller
  3. godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller
  4. typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige
GDV-ordningen er dermed blevet frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Læs mere i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning til bekendtgørelsens krav her.

Byggevarer der er omfattet af bekendtgørelsen

Fabriksfremstillede byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder fx. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne. Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget. 

Spørgsmål til reglerne og til GDV-ordningen

Spørgsmål vedr. sundhedsmæssig dokumentation i relation til markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand samt GDV-ordningen kan rettes til Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen på mail: GDV@tbst.dk.

Links til lister over godkendelser/certifikater

Se link til gyldige GDV-godkendelser her
Se link til gyldige typegodkendte produkter fra RISE her
Se link til gyldige certifikater fra KIWA Sverige her
Se link til gyldige DVGW-certifikater her
Se link til gyldige ATA/The Kiwa Water Mark-godkendelser her
Sidst opdateret: 03.05.2018